За нас


„Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД е специализирано дружество за подготовка, оценка и мониторинг на проекти и бизнес планове. Експертите на дружеството в синергия със специализирани счетоводители и финансови съветници, разработват бизнес планове на клиентите за осигуряване финансирането на техните идеи от банкови институции, фондове за рисков капитали, бизнес ангели и частни инвеститори. Натрупаният опит позволява успешната подготовка на проектни предложения за осигуряване на безвъзмездна помощ по оперативните програми на ЕС. Строго профилираните специалисти на дружеството имат изключително висок процент „съксес” по програми като „Конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси” и грантови схеми директно финансирани от Европейската комисия. Експертите на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД, изготвяйки проектни предложения на клиентите разчитат не само на опита си и добрите практики създадени през периода, но и на доброто разбиране на заложените принципи и цели за текущото десетилетие в стратегията за интелигентен растеж на ЕС – „Европа 2020”, което дава максимално висок шанс за успешно безвъзмездно реализиране на техните идеи. В допълнение се предоставя възможността за оценка на вече изготвени бизнес планове и проектни предложения, както и задълженият процес на мониторинг при изпълнение на заложените дейности, с цел гарантиране на успешното усвояване на безвъзмездната помощ /финансиране/.