Идеите за иновативен бизнес и диверсификация на дейностите са основата на модерното и бързо развиващо се европейско индустриално общество, част от което е и България. Те са невъзможни за реализация без развитие на високо квалифицирани кадри, като основен мотор на успешният бизнес и без спазване на основните принципи за екология, гарантиращи оцеляване на планетата и здравословен живот. Всичко това е заложено във възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми на ЕС. Тежките процедури по осигуряване на максимална прозрачност, не дискриминация и ограничване на корупцията, понякога водят до неразбиране на процеса за кандидатстване от страна на бизнеса. Това налага нуждата от допълване на административният капацитет на кандидат бенефициента, чрез привличане на външни експерти. Екипът на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД залага на това, че качественото изготвяне на проектно предложение (бизнес план) и правилната му оценка са половината път към успеха. Осигуряването на финансиране, правилното управление на проекта и мониторнига на процесите са следващата неизменна стъпка, гарантираща устойчив и добре планиран бизнес.

Актуално