ASG Project Management
  
 
 
Идеите за иновативен бизнес и диверсификация на дейностите са основата на модерното и бързо развиващо се европейско индустриално общество, част от което е и България. Те са невъзможни за реализация без развитие на високо квалифицирани кадри, като основен мотор на успешният бизнес и без спазване на основните принципи за екология, гарантиращи оцеляване на планетата и здравословен живот. Всичко това е заложено във възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми на ЕС. Тежките процедури по осигуряване на максимална прозрачност, не дискриминация и ограничване на корупцията, понякога водят до неразбиране на процеса за кандидатстване от страна на бизнеса. Това налага нуждата от допълване на административният капацитет на кандидат бенефициента, чрез привличане на външни експерти. Екипът на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД залага на това, че качественото изготвяне на проектно предложение (бизнес план) и правилната му оценка са половината път към успеха. Осигуряването на финансиране, правилното управление на проекта и мониторнига на процесите са следващата неизменна стъпка, гарантираща устойчив и добре планиран бизнес.
 
       
Ние осигуряваме

Предварителен анализ
Изготвяне и оценка на проектни предложения
Управление и мониторинг на проекти
Тръжни процедури
Осигуряване на възможности за финансиране
Посредничество при кредитиране
Изготвяне и оценка на бизнес планове
Преструктуриране на кредитни експозиции
Актуално

Партньори

ADVANCE SERVICE GROUP
 
LAW COMPANY - TSANEV & IVANOVA
 
ASG ACCOUNTING
 
ASG SECURITY
 
ASG COLLECTION
 
 
Начало | За нас | Услуги | Партньори | Кариери | Контакти
© 2012 ASGProjectmanagement.bg