Предварителен анализ


Нашите експерти извършват предварителен анализ на кандидат бенефициента за определяне административната, техническа и финансова допустимост на дружеството по оперативните програми на ЕС. Анализът приключва с определяне на възможността за адекватна реализация на идеята на клиента, оперативна програма и конкретната схема за безвъзмездна помощ, подкрепяща дейности и разходи необходими за реализацията й.