Изготвяне и оценка на бизнес планове


Пътят да се превърнат Вашите идеи в реален и успешен проект, е посредством обличането им в бизнес план, очертаващ реалните параметри на дейността и на база прогнозните финансови разчети - възможните източници за финансиране. Освен качествената подготовка на бизнес план нашите експерти на база доброто познаване на моментната икономическа обстановка и очакваните прогнози, могат да извършат прецизна оценка на вече изготвен такъв, с необходимите препоръки и насоки.