Изготвяне и оценка на проектни предложения


Специалистите на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД извършват подготовка на проектно предложение, бюджет и прикрепяща документация за участие в избраната схема за предоставяне на безвъзмездна помощ. Правилния избор на икономическа стратегия и добро планиране, в комбинация с професионализма на нашия екип са гаранция за висок процент на успеваемост.
Ако вече сте в етап на подготовка на проектно предложение, независимо дали с помощта на външни консултанти или ваши служители, имате възможност преди да входирате вашия проект, да получите от нас независима експертна оценка базирана на методологиите използвани при работата на оценителните комисии.