Посредничество при кредитиране


Задълбочаващата се икономическа криза в световен мащаб и поскъпването на глобалния финансов ресурс, наложи въвеждането на нови тежки условия и правила за предоставяне на кредити от страна на банковите институции. Кредитните съветници на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД, предоставят услуга покриваща целия спектър от кредити на пазара - ипотечни, фирмени и потребителски. Нашите специалисти Ви напътстват през целия процес на кандидатстване – от предварителния анализ и оценка на възможностите за кредитиране до подаване на заявление и усвояване на кредита.