Осигуряване на възможности за финансиране


Екипът на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД предлага възможност за реализация на вашите бизнес идеи, чрез финансиране със средства осигурени от Структурните фондове на Европейският Съюз. В подкрепа на малкия и среден бизнес са отворени за кандидатстване оперативни програми:
„Конкурентоспособност”, ”Развитие на човешките ресурси”, “Развитие на селските райони”, „Рибарство и аквакултури”.
Също така нашият екип осъществява институционална подкрепа на общини и държавни структури за реализация на техните проекти по оперативни програми:
„Транспорт”, „Околна среда”, „Регионално развитие”, „Административен капацитет”, “Техническа помощ”
За големият бизнес, предоставяме подкрепа за директно финансиране на проекти от Европейската комисия.