Управление и мониторинг на проекти


Успешното усвояване на безвъзмездната помощ е целта на всеки бенефициент. Експертите на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД изпълняват стратегията си за ангажираност към клиента “От начало до край”, която осигурява на нашите клиенти освен отличната подготовка на проектно предложение и подписан договор за безвъзмездна помощ, успешно управление на изпълнението на дейностите по проекта и финално усвояване на 100% от заложеното в бюджета.
Ако вече имате подписан договор за безвъзмездна помощ и желаете да сте сигурни в правилното му управление, екипът на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД предоставя възможност за мониторинг на техническата и финансова документация изготвена от вашите консултанти и служители, съобразен с най- новите критерии за признаване на извършени разходи и изпълнени индикатори, прилагани от УО и МЗ на съответната оперативна програма.